תלמידים ומורים בתכנית השאלה – ההרשמה תפתח ב-22 באוגוסט. נא לא להרשם לפני תאריך זה.

תכנית השאלת ספרי לימוד דיגיטליים - תשפ"ד

מידע והנחיות רישום עבור

חט"ב גוונים, ראש העין – תשפ"ג

מנהל/ת פרוייקט מטעם ביה"ס: יפית דהן

אנו מברכים אתכם לקראת השנה הבאה. בבית ספרכם גם בשנת תשפ"ג מופעלת תכנית של השאלת ספרים דיגיטליים בכל שכבות הלימוד.
מערכת הרישום תיפתח החל מה- 22 באוגוסט 2022  (אין לבצע רישום לפני תאריך זה)

(את הרישום יש לבצע דרך אתר האינטרנט, ממחשב בלבד)

שימו לב :

1. תלמידי שכבה ז'  – נא להירשם רק אחרי קבלת שיבוץ לכיתת אם. אין להירשם לפני!!!

2. הנחיות הרישום ורשימת הספרים המצורפת כוללת את סל הספרים שהוגדר על-ידי בית הספר. יש לגלול מטה לשכבה הרלוונטית.

להלן פרטים לכל שכבה:

המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרה ע"י בית הספר.

המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרה ע"י בית הספר.

שכבה ז

 שימו :

 1. יש להירשם רק כשידוע מספר הכיתה!!!  אין להירשם לפני!!!
 2. יש להיכנס ללינק של הנחיות רישום  ורשימת הספרים ולהתעדכן בהערות.
 3. המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר.
מחיר לשכבה ז
280
 • המחיר כולל רישיון שימוש שנתי, תמיכה ודמי החלפת ספר במעבר הקבצה
 • המחיר כולל ספרים ו/או חוברות מודפסים

שכבה ח

 שימו :

 1. יש להיכנס ללינק של הנחיות רישום  ורשימת הספרים ולהתעדכן בהערות.
 2. נא לציין הקבצה באנגלית ומתמטיקה לקבלת הספרים המתאימים.
 3. המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר

מחיר לשכבה ח
280
 • המחיר כולל רישיון שימוש שנתי, תמיכה ודמי החלפת ספר במעבר הקבצה
 • המחיר כולל ספרים ו/או חוברות מודפסים

שכבה ט

 שימו :

 1. יש להיכנס ללינק של הנחיות רישום  ורשימת הספרים ולהתעדכן בהערות.
 2. נא לציין הקבצה באנגלית ומתמטיקה לקבלת הספרים המתאימים.
 3. המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר.

מחיר לשכבה ט
280
 • המחיר כולל רישיון שימוש שנתי, תמיכה ודמי החלפת ספר במעבר הקבצה
 • המחיר כולל ספרים ו/או חוברות מודפסים

המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרה ע"י בית הספר.

המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרה ע"י בית הספר.

המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרה ע"י בית הספר.