תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ה – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

טרם נפתח הרישום לתוכניות השאלת הספרים תשפ"ה. בסמוך לפתיחת הרישום תשלח אליכם הודעה מטעם ביה"ס

מדריכים

אישור מורים, מחנכים ותלמידים

אישור מערכת ראשוני למורים ע"י אדמין בית הספר. אישור תלמידים ע"י מורים מחנכים.