תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ה – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

טרם נפתח הרישום לתוכניות השאלת הספרים תשפ"ה. בסמוך לפתיחת הרישום תשלח אליכם הודעה מטעם ביה"ס

פניה לתמיכה

לפני הפניה, אנא בצעו חיפוש ב" עזרה ותמיכה" לפתרונות אפשריים ובידקו גם האם דגם הטאבלט שלכם נתמך ע"י קלאסוס