תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ה – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

טרם נפתח הרישום לתוכניות השאלת הספרים תשפ"ה. בסמוך לפתיחת הרישום תשלח אליכם הודעה מטעם ביה"ס

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

בית הספר או מוסד הלימודים אינו מופיע ברשימה

הכנסו לטופס ההרשמה,
בשדה שם הישוב – הקלידו את שם הישוב בו נמצא בית הספר
במהלך ההקלדה יופיע תפריט השלמה אוטומטית
יש לבחור בלחיצה עם העכבר את האפשרות הרצויה מהתפריט
בשדה שם בית הספר – הקלידו את השם המלא של בית הספר,
במהלך ההקלדה יופיע תפריט השלמה אוטומטית
יש לבחור בלחיצה עם העכבר את האפשרות הרצויה מהתפריט
יש לשים לב שלא ללחוץ בטעות על מקש הרווח, מכיוון שמערכת תזהה זאת כתו שהוקלד

במידה ולאחר הבדיקה – בית הספר עדיין לא מופיע, מלאו את הטופס המצורף.

שאלות נפוצות