תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ד – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

מדריכים

הוספת ומחיקת סימניות בקורא הספרים

הוספת והסרת סימניות על גבי ספרים וחומרי לימוד, חיפוש והוספת הערות לסימניה