תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ה – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

טרם נפתח הרישום לתוכניות השאלת הספרים תשפ"ה. בסמוך לפתיחת הרישום תשלח אליכם הודעה מטעם ביה"ס

מדריכים

העלאת / החלפת תמונת פרופיל ועדכון פרטים אישיים

החלפת תמונת פרופיל, עדכון פרטים אישיים ופעולות נוספות בחשבון המשתמש