תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ד – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

מדריכים

קורא הספרים: סימון טקסטים והוספת ושיתוף פתקים

הוספת מרקר לטקסט, הוספת ושיתוף פתקים לתלמידים