תלמידים ומורים בתכנית השאלה – ההרשמה תפתח ב-22 באוגוסט. נא לא להרשם לפני תאריך זה.

תכנית השאלת ספרי לימוד דיגיטליים - תשפ"ד

מידע והנחיות רישום עבור

תיכון מו"ר מכבים רעות, מודיעין – תשפ"ג

מנהל/ת פרוייקט מטעם ביה"ס: אתי חיים
טלפון: 08-6629000

אנו מברכים אתכם לקראת השנה הבאה. בבית ספרכם מופעלת גם בשנת תשפ"ג תכנית של השאלת ספרים דיגיטליים בכל שכבות הלימוד.
מערכת הרישום תיפתח החל מה- 22 באוגוסט 2022  (אין לבצע רישום לפני תאריך זה)

(את הרישום יש לבצע דרך אתר האינטרנט, ממחשב בלבד)

שימו לב :

1. תלמידי שכבה ז' ותלמידי שכבה י' – נא להירשם רק אחרי קבלת שיבוץ לכיתת אם. אין להירשם לפני!!!

2. הנחיות הרישום ורשימת הספרים המצורפת כוללת את סל הספרים שהוגדר על-ידי בית הספר, יש לשים לב לספרים שאינם ניכללים בהשאלה. יש לגלול מטה לשכבה הרלוונטית.

להלן פרטים לכל שכבה:

המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרה ע"י בית הספר.

המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרה ע"י בית הספר.

שכבה ז

 שימו :

 1. יש להירשם רק כשידוע מספר הכיתה!!!  אין להירשם לפני!!!
 2. יש להיכנס ללינק של הנחיות רישום  ורשימת הספרים ולהתעדכן בהערות.
 3. המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר.
מחיר לשכבה ז
280
 • המחיר אינו כולל תנ"ך, אטלס ומילונים
 • המחיר כולל ספרים ו/או חוברות מודפסים

שכבה ח

 שימו :

 1. יש להיכנס ללינק של הנחיות רישום  ורשימת הספרים ולהתעדכן בהערות.
 2. המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר

מחיר לשכבה ח
280
 • המחיר אינו כולל תנ"ך, אטלס ומילונים
 • המחיר כולל ספרים ו/או חוברות מודפסים

שכבה ט

 שימו :

 1. יש להיכנס ללינק של הנחיות רישום  ורשימת הספרים ולהתעדכן בהערות.
 2. המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר.

מחיר לשכבה ט
280
 • המחיר אינו כולל תנ"ך, אטלס ומילונים
 • המחיר כולל ספרים ו/או חוברות מודפסים

שכבה י

שימו :

 1. יש להירשם רק כשידוע מספר הכיתה!!!  אין להירשם לפני!!!
 2. יש להיכנס ללינק של הנחיות רישום  ורשימת הספרים ולהתעדכן בהערות . יש לגלול מטה לשכבה הרלוונטית.
 3. המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר.
 4. באחריות התלמידים להחזיר את הספרים הקשיחים שיינתנו במסגרת ההשאלה הדיגיטלית, כנדרש מביה"ס, באופן שלם ונקי בתום שנת הלימודים.
 5. בחנות הספרים שלנו תוכלו למצוא, בנוסף לרשימת הספרים הבית ספרית, שלל שאלונים (חינמיים) ומיקודיות לקראת בגרות.

מחיר לשכבה י
320
 • המחיר אינו כולל תנ"ך, אטלס ומילונים
 • המחיר כולל ספרים ו/או חוברות מודפסים

שכבה יא

שימו :

 1. יש להיכנס ללינק של הנחיות רישום  ורשימת הספרים ולהתעדכן בהערות . יש לגלול מטה לשכבה הרלוונטית.
 2. המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר.
 3. באחריות התלמידים להחזיר את הספרים הקשיחים שיינתנו במסגרת ההשאלה הדיגיטלית, כנדרש מביה"ס, באופן שלם ונקי בתום שנת הלימודים.
 4. בחנות הספרים שלנו תוכלו למצוא, בנוסף לרשימת הספרים הבית ספרית, שלל שאלונים (חינמיים) ומיקודיות לקראת בגרות.

מחיר לשכבה יא
320
 • המחיר אינו כולל תנ"ך, אטלס ומילונים
 • המחיר כולל ספרים ו/או חוברות מודפסים

שכבה יב

 שימו :

 1. יש להיכנס ללינק של הנחיות רישום  ורשימת הספרים ולהתעדכן בהערות . יש לגלול מטה לשכבה הרלוונטית.
 2. המחיר כולל חבילת ספרים ותכני לימוד דיגיטליים כפי שהוגדרו ע"י בית הספר.
 3. באחריות התלמידים להחזיר את הספרים הקשיחים שיינתנו במסגרת ההשאלה הדיגיטלית, כנדרש מביה"ס, באופן שלם ונקי בתום שנת הלימודים.
 4. בחנות הספרים שלנו תוכלו למצוא, בנוסף לרשימת הספרים הבית ספרית, שלל שאלונים (חינמיים) ומיקודיות לקראת בגרות.

מחיר לשכבה יב
320
 • המחיר אינו כולל תנ"ך, אטלס ומילונים
 • המחיר כולל ספרים ו/או חוברות מודפסים