תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ד – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

ריכוז מידע לצוות תמיכה ומכירות תשפ"ד 2023/4

מידע והנחיות:

תשלום ע"י בית הספר:

שכבות ז,ח,ט -220 ש"ח כולל רישיון
שכבות י', יא- 255 ש"ח כולל רישיון
שכבה יב'- 220 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז' – 280 ש"ח כולל רישיון

שכבה ח' – 280 ש"ח כולל רישיון.

שכבה י' – 320 ש"ח כולל רשיון

מידע והנחיות:

תשלום ע"י בית הספר
שכבות ז+ח- 260 ש"ח כולל רישיון
שכבה ט- 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום ביה"ס

שכבות ט- 280 ש"ח +30 ש"ח
שכבה י- 230 ש"ח + 30 ש"ח
שכבה יא- 320 ש"ח + 30 ש"ח
שכבה יב 190 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

מידע מיוחד והנחיות לתומכים. אין לשנות ללא אישור

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבות ז',ח',ט' – 280 ש"ח כולל רישיון

שכבות י',י'א – 320 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'ב – 280 ש"ח כולל רשיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבות ז',ח',ט' – 280 ש"ח כולל רישיון

שכבות י',י'א – 320 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'ב – 280 ש"ח כולל רשיון

מידע והנחיות:

תשלום בביה"ס
שכבות ז',ח',ט' – 280 ש"ח כולל רישיון

שכבות י',י'א – 320 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'ב – 280 ש"ח כולל רשיון

מידע והנחיות:

תשלום בביה"ס

320 ש"ח לתלמידי שכבות י' וי'א
230 ש"ח לתלמידי י'ב.

רשיון שימוש במערכת קלאסוס בסך של 30 ש"ח לתלמיד לשנה.

מידע והנחיות:

ספרי מתמטיקה ללא עלות לכיתות י, יא, יב באישור של יואל גבע

מידע והנחיות:

תשלום באתר. אם תלמיד עובר הקבצה יש לחייב בהתאם לפער במחיר. המחירים רשומים בריכוז מידע לפי הקבצה.

אין לזכות  בשום מצב

יב – אלקארט

מידע והנחיות:

תשלום באתר :

ז – 260 ש"ח כולל רישיון
ח- 220 ש"ח כולל רישיון
ט- 260ש"ח  כולל רישיון
י- 240 ש"ח כולל רישיון
יא  – 320 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום בי"ס.

שכבות ח'-ט' 280 ש"ח.

שכבות י', י"א, י"ב 220 ש"ח.

מידע והנחיות:

תשלום בביה"ס:

שכבת י' – 200 ש"ח כולל רשיון

מידע והנחיות:

תשלום ביה"ס
שכבות ז,ח,ט 230 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
הורי התלמידים בשכבות ז' – ט' ישלמו : 280 ש"ח .
הורי התלמידים בשכבות י'-י'א ישלמו : 320 ש"ח כולל רשיון.
שכבת י'ב : אלקארט

רישיון שנתי ישולם ע"י בי:ס 24,000 ש:ח

מידע והנחיות:

תשלום ביה"ס

שכבת ט' – 100 ש"ח לתלמיד כולל רשיון

שכבת י' – 190 ש"ח כולל רשיון 

שכבת י'א – 190 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'ב – 100 ש"ח כולל רשיון

מידע והנחיות:

תשלום ביה"ס חט"ע

שכבת י' – 100 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'א – 60 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'ב – 60 ש"ח כולל רשיון

מידע והנחיות:

תשלום ביה"ס

שכבות ז' וח' : 165 שקלים עבור ספרי לימוד + רישיון שנתי.

שכבה ט': 190 שקלים שקלים עבור ספרי לימוד + רשיון שנתי.

מידע והנחיות:

תשלום ע"י בית הספר:

שכבת ז' – 230 ש"ח כולל רישיון
שכבת י' – 280 ש"ח כולל רשיון (כולל ספרי מתמטיקה ל3 ו4 יח' לימוד – התוכנית החדשה)

מידע והנחיות:

תשלום באתר:

שכבה ז' – 155  ש"ח כולל רשיון

שכבה ח' – 140  ש"ח כולל רשיון

 

 

מידע והנחיות:

תשלום באתר:
שכבת ט' – 160 ש"ח כולל רשיון

שכבת י' – 180 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'א – 230 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'ב – 190 ש"ח כולל רשיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר:
סה"כ מחיר סל ספרים לתלמיד כיתה מתמטית:(ללא ספרי מתמטיקה דרכינו)

שכבה ז' – 130 ש"ח כולל רשיון

שכבה ח' – 90 ש"ח כולל רשיון

סה"כ מחיר סל ספרים לתלמיד מסלול רגיל: (כולל מתמטיקה)

שכבה ז' – 165 ש"ח כולל רשיון

שכבה ח' – 135 ש"ח כולל רשיון

 

מידע והנחיות:

תשלום באתר:

שכבה ז' –  150 ש"ח כולל רשיון

שכבה ח' – 150 ש"ח כולל רשיון

 

 

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ט'- 280 ש"ח כולל רישיון
שכבות י+ יא – 300 ש"ח כולל רשיון
שכבות יב- 320 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבות ז' – י'ב – 370 ש"ח כולל רשיון.

מידע והנחיות:

תשלום בי"ס.

סכום ממוצע לתלמיד: 234 ש"ח, כולל רישיון.

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבות ז,ח,ט – 280 ש"ח + 30 ש"ח רישיון
שכבה י'– 150 ש"ח + 30 ש"ח רישיון
שכבה י– תוספת עבור מגמות:

צרפתית- תוספת על סך 135 ש"ח
פיזיקה- תוספת על סך 40 ש"ח
ערבית- תוספת על סך 30 ש"ח

שכבה יא– 320 ש"ח + 30 ש"ח רישיון
שכבה יב'– עלאקרט

 

 

מידע והנחיות:

תשלום בביה"ס

שכבת ח' – 230 ש"ח כולל רשיון

שכבת ט' – 230 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'- 230 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'א – 210 ש"ח כולל רשיון

שכבת י'ב – 100 ש"ח כולל רשיון 

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז',ח',ט' – 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום בי"ס.

שכבות ז'-ט' 280 ש"ח.

 

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז',ח',ט' – 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז',ח',ט' – 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום בביה"ס

שכבות ז' – ט' : 280 ש"ח כולל רשיון.

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז',ח',ט' – 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז,ח, 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
360 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום ביה"ס
שכבה ז,ח,ט- 220 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום בי"ס.

סכום ממוצע לתלמיד: 18 ש"ח, כולל רישיון.

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז',ח',ט' – 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר

ביה"ס משלם רשיון שנתי

שכבה י – בסיס 220 ש"ח

מתמטיקה מואץ ישלמו תוספת של 40 ש"ח סה"כ  260 ש"ח

שכבת יא  – 130 ש"ח בסיס ותוספות לפי החלוקה הבאה:

תשלום תוספת לפי מגמה תוספת תשלום סה"כ בסיס + תוספת
תלמידי מתמטיקה 4 יח"ל 65 ש"ח 195 ש"ח
תלמידי מתמטיקה 5 יח"ל+5 מואץ 85 ש"ח 215 ש"ח
תלמידי מגמת כימיה 40 ש"ח 170 ש"ח
תלמידי מגמת מדעי המחשב 39 ש"ח 169 ש"ח
תלמידי מגמת פיזיקה 55 ש"ח 185 ש"ח

מידע והנחיות:

תשלום ביה"ס
כיתות ז,ח,ט 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבות ז, ח – 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז' – 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז' – 280 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבה ז' ,ח', ט' -280 ש"ח כולל רישיון
שכבה י' 320 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום ביה"ס

שכבת ז' – ט' 280 ש"ח כולל רשיון
שכבת י' – 320 ש"ח כולל רשיון
שכבת י'א – 320 ש"ח כולל רשיון
שכבת י'ב – 320 ש"ח כולל רשיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבות ז,ח,ט -280 ש"ח כולל רישיון
שכבות י,יא,יב- 320 ש"ח כולל רישיון

מידע והנחיות:

תשלום באתר

 

שכבה י , יא  – 320 ש"ח + 30 ש"ח רשיון שנתי

שכבת יב (למעט יב 5 )- – בסיס 110 ש"ח כולל רשיון

+ תוספת תשלום לפי החלוקה הבאה:

הקבצה/מגמה תוספת תשלום לבסיס
3 יח"ל מתמטיקה תוספת לבסיס ₪85.00
5 יח"ל מתמטיקה תוספת לבסיס ₪35.00
5 יח"ל אנגלית תוספת לבסיס ₪50.00
מגמת פיזיקה תוספת לבסיס ₪140.00
מגמת ערבית תוספת לבסיס ₪110.00

יב 5  – בסיס 35 ש"ח + תוספת תשלום לפי הקבצות במתמטיקה / פיזיקה