תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ה – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

טרם נפתח הרישום לתוכניות השאלת הספרים תשפ"ה. בסמוך לפתיחת הרישום תשלח אליכם הודעה מטעם ביה"ס

ריכוז מידע לצוות תמיכה ומכירות תשפ"ה 2024

מידע והנחיות:

מידע מיוחד והנחיות לתומכים. אין לשנות ללא אישור

מידע והנחיות:

מידע מיוחד והנחיות לתומכים. אין לשנות ללא אישור

מידע והנחיות:

מידע מיוחד והנחיות לתומכים. אין לשנות ללא אישור

מידע והנחיות:

תשלום באתר
שכבות ז,ח,ט 280 ש"ח + 30 ש"ח רישיון
שכבות י,י,א,יב 320 ש"ח + 30 ש"ח רישיון

02.07 טרם נסגרה רשימת הספרים- לבקשת הלקוח הופק לינק דף נחיתה

מידע והנחיות:

מידע מיוחד והנחיות לתומכים. אין לשנות ללא אישור

מידע והנחיות:

מידע מיוחד והנחיות לתומכים. אין לשנות ללא אישור

תשלום באתר

שכבת ז, וט  = 250 ש"ח

שכבת ח  – 280ש"ח

מידע והנחיות:

מידע מיוחד והנחיות לתומכים. אין לשנות ללא אישור

מידע והנחיות:

מידע מיוחד והנחיות לתומכים. אין לשנות ללא אישור