תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ד – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

הכרת המערכת והשימוש בספרי לימוד דיגיטליים

כניסה לחשבון, מדף הספרים, תכונות הספר הדיגיטלי: תוכן עניינים, הוספת פתקים, סימניות, קישורים, וידאו. שימוש בספרי לימוד עם שכבות מידע. עדכון הגדרות בחשבון, בחירת מגמות, פניה לתמיכה ועוד

סקירת האזור האישי של תלמיד

שימוש בספרי הלימוד וחומרים שנשלחו ע"י המורים. קבוצות לימוד, משימות ותרגול עצמי, מערכת השעות, חנות ספרי לימוד דיגיטליים, הפרופיל האישי.