תלמידים ומורים בתכנית השאלה תשפ"ה – ההרשמה תפתח ב-1 באוגוסט.  נא לא להרשם לפני תאריך זה.

טרם נפתח הרישום לתוכניות השאלת הספרים תשפ"ה. בסמוך לפתיחת הרישום תשלח אליכם הודעה מטעם ביה"ס

הכרת המערכת והשימוש בספרי לימוד דיגיטליים

כניסה לחשבון, מדף הספרים, תכונות הספר הדיגיטלי: תוכן עניינים, הוספת פתקים, סימניות, קישורים, וידאו. שימוש בספרי לימוד עם שכבות מידע. עדכון הגדרות בחשבון, בחירת מגמות, פניה לתמיכה ועוד

משימות, שאלונים ותרגול עצמי

יצירת שאלונים, הפצה לקבוצות הלימוד, קביעת סוגי המשימות, בדיקה ידנית או אוטומטית של משימות. מידע וניתוח התשובות ועוד.

הדרכה מקוונת למורים – ספטמבר 2016

הקלטה של הדרכה מקוונת למורים שנערכה בתאריך 12 בספטמבר 2016.
בהדרכה הסבר והדגמות על: מערכת המשימות, הקמת ושימוש בקבוצות לימוד, העלאת תוכן למערכת והפצתו לנמענים, שימוש במערכת ההודעות, שיתוף פתקים, הוספת קישורים ועוד